Chất cách điện hỗn hợp Supension

  • Composite Suspension Insulators

    Bộ cách điện hệ thống treo hỗn hợp

    Chất cách điện hệ thống treo hỗn hợp: mái che mưa bằng cao su silicon, được thiết kế theo nguyên tắc khí động học, sử dụng phương pháp đúc toàn bộ, để đảm bảo tính hợp lệ của tổng khoảng cách leo dưới mọi điều kiện khí hậu và khắc nghiệt, cũng như cải thiện khả năng thải ô nhiễm của chất cách điện ; Thanh sợi sử dụng vật liệu chống axit và nhiệt độ cao ECR; Kết nối phù hợp cuối thông qua bảo vệ vỏ kẽm, màn hình siêu thanh và nén không đổi đồng trục được điều khiển bởi máy tính, hoàn thiện với hình thức đẹp và chất lượng cao.