Polymer Surge Arresters

  • Lightning Arrester

    Cột chống sét

    Bộ chống sét là một thiết bị bảo vệ quan trọng trong hệ thống điện, được sử dụng để bảo vệ trước các thiết bị điện chính chống lại quá áp. Bộ chống sét Zinc sử dụng các biến thể oxit kẽm với tính phi tuyến tính đặc trưng vôn-ampe tốt làm lõi của nó, cho thấy điện trở cao khi hệ thống được chỉ định điện áp, dòng điện chỉ có mức vi mạch; Khi quá điện áp, dòng điện chạy qua các biến thể oxit kẽm chạy lên, có thể nhanh chóng giải phóng công suất của quá áp, do đó hạn chế mức độ quá áp, trong khi đó, biến thể oxit kẽm cũng có các tính năng này là công suất dòng lớn, tốc độ phản hồi nhanh tốc độ phản hồi nhanh, hiệu suất bảo vệ tốt, v.v. MOAS của điều này được thiết kế để xuất khẩu. Hiệu suất của bộ chống sét đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEC60099-4.